Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen: naar de zorg in 2030

 

Het Zorginstituut Nederland was van 2012 tot 2017 verantwoordelijk voor het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. De uitvoerende adviescommissie boog zich over de vraag hoe zorg er in 2030 uit zou moeten zien, wat de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn in de toekomst en welke gevolgen dat heeft voor de zorgberoepen en opleidingen in de toekomst. De adviezen zijn aangeboden aan het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.

Tuhuteru en Partners was betrokken bij de adviescommissie en ondersteunde de commissie in communicatie door bijvoorbeeld innovatieve zorginitiatieven vast te leggen in audiovisuele producties: Zorg in 2030