Onze klanten

Shell

Ontwikkeling strategische visie op diversiteitsbeleid + co-creatiesessie met TU studenten van verschillende afkomst om HR-instrumentarium te verfijnen.

VluchtelingenWerk Nederland

Hoe blijf je zichtbaar en legitiem in een veranderende samenleving? We ontwikkelden onder meer de Integratiebarometer. Inmiddels een begrip om te beschouwen hoe de integratie van vluchtelingen in Nederland verloopt.

Coca Cola

Mediatraining voor Coca Cola als één van de vele brands waarvoor mediatraining is verzorgd. Andere klanten waren Mora, Oase, American Express, Experian en ZEISS.

Rijksoverheid

Voor diverse departementen is geadviseerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Een selectie: trainingsprogramma diversiteitsbeleid voor de ministeries LNV en Financiën, een creatief concept 'In Nederland staat ons huis' om kennis en kunde van collega-gemeenten te delen rondom de huisvesting van statushouders en op audiëntie bij het ministerie voor integratie hoe verbinding in de samenleving is te organiseren.

Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam zijn in de afgelopen jaren diversiteitstrainingen verzorgd, debatten geleid als is radio gemaakt om oudere migranten te informeren over de minimavoorzieningen van de gemeente.

Gemeente Den Haag

In de afgelopen tien jaar zijn verschillende communicatieconcepten ontwikkeld voor de gemeente. Onder meer: Halte Burgerschap om actieve betrokkenheid van Hagenaars en Hagenezen te stimuleren, voorlichtingsprogramma's over zorg, onderwijs en arbeidsmarkt voor Hindostanen, Ghanezen, Somaliërs en mediatraining aan alle bestuursadviseurs.